News in LOAR

October 2021: Trykkefrihedens Skrifter. Trykkefrihedens Skrifter. Ca. 1000 piecer og pamfletter indsamlet efter Christian 7. og Struensee erklærede trykkefrihed d. 14. september 1770. Nye datasæt i collection Freedom of Press Writings (Trykkefrihedens Skrifter).

October 2021: Danske bøger on demand. Første datasæt baseret på digitaliserede monografier se collectionDOD OCR-tekst datasæt vedr. ældre dansksproget materiale. Det første datasæt er baseret på bøger trykt op til 1881.

March 2021: Updated cookies notification.

Communities in LOAR

Choose a community to browse its collections.

Logo

Aarhus University

a leading public research university with international reach covering the entire research spectrum

Logo

National Museum of Denmark

- a collection of museums all over the country

Logo

Royal Danish Library

The Royal Danish Library with museum of books, research, databases, collections and exhibitions.