G 225 Fjordglimt beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-01
Authors
L. Pedersen
M.R. Beck
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
- Neolitikum (FF 130913-230): • 1 enkeltfund af tyndnakket slebet økse fra tragtbægerkultur. • Spredte fyldskifter med lerkarskår og flintgenstande, der dateres til neolitikum. - Æ. bronzealder per. I-II (FF 130913-178) • 1 toskibet langhus (hus IX) fra æ. bronzealder per. I (?). • 1 langhus (hus I) med både tre- og toskibet konstruktion (hybridhus) fra ældre bronzealder per. II. • 1 formmæssigt usædvanlig træbygget konstruktion (hus II), usikkert dateret men evt. med relation til hus I og i såfald fra ældre bronzealder per. II. - Y. bronzealder - tidlig førromersk jernalder (FF 130913-227) • 6 treskibede langhuse, der dateringsmæssigt strækker sig fra y. bronzealder per. V til tidlig førromersk jernalder. • 1 mindre, huslignende anlæg. • 5 4-stolpeanlæg (staklader), der formodes at være fra y. bronzealder per. V til tidlig førromersk jernalder. • 6 gruber med skaller og brændte/ubrændte knogler fra fra y. bronzealder per. V til tidlig førromersk jernalder. • En ovngrube og en brøndgrube fra CÆF1. - Tidlig æ. romersk jernalder (FF 130913-213) • 1 urnegrav fra CÆRÆ. - Tidlig æ. romersk jernalder (FF 130913-212) • 1 jordfæstegrav med teltformet konstruktion fra CÆRÆ. - Ældre vikingetid (FF 130913-179) • 72 jordfæstegrave og 1 brandgrav fra vikingetid, heraf 28 udgravet. • Y. jernalder-middelalder (FF 130913-228) • 3-4 hulvejsforløb fra vikingetid/middelalder? - Nyere tid (FF 130913-229) • Spor efter fundament fra en hollandsk vindmølle fra 1800-tallet.
Keywords
Citation