Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Permanent URI for this collection

Alle pdf'erne er offentliggjort på siden Fund og Fortidsminder http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ af Slots- og Kulturstyrelsen.

Samlingen er yderligere gjort tilængelig gennem LOAR (her) og gennem MELOAR https://labs.statsbiblioteket.dk/meloar/fof/#/ for at forbedre søgningen og eksponere samlingen for forskerne.

Pdf'erne er låste i LOAR, men man kan finde dem via et dc.relation.uri link, hvis man klikker på full item record.

Vi anbefaler at bruge MELOAR, hvor der linkes direkte til dokumenterne hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Browse