Danmark i Minecraft

Permanent URI for this collection

”Danmark i Minecraft” drejer sig om ca. 320 Gb geo-data (i mindre ”pakker”), som kan afvikles i Minecraft. Oprindeligt har kortet været udgivet af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (sdfi.dk), men nu stiller det Kgl. Biblioteket kortet til rådighed. Der er tale om åbne, offentlige geodata.

Hver fil kan anvendes for sig, men det er også muligt at danne en ny verden, og kopiere alle de såkaldte ”region” filer til denne nye verdens data-mappe.

Det Kgl. Bibliotek yder ikke support på datasættet, ligesom datasættet heller ikke opdateres eller vedligeholdes. Det Kgl. Bibliotek stiller udelukkende datasættet til rådighed for download.

Browse

”Danmark i Minecraft" er tilgængelig efter aftale med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tidligere Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).
Samlingen er ophavsretligt beskyttet, men du kan frit benytte den, så længe du overholder de vilkår, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har beskrevet her: vilkår på dansk

”Denmark in Minecraft" is available by agreement with the Agency for Data Supply and Infrastructure (formerly the Agency for Data Supply and Efficiency).
The collection is copyright protected, but you are free to use it, as long as you comply with the terms that the Danish Agency for Data Supply and Infrastructure has described here: terms in English