HBV 357(454) Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-23
Authors
Per Ole Rindel
E. Hertz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Som led i de arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejen Kolding-Esbjerg udgravede Museet på Sønderskov i 1992 en boplads fra senneolitikum eller evt. tidlig ældre bronzealder, beliggende på en bakketop. I alt udgravedes ca. 6.000 m2. Der blev påvist 3 (hus 3-5) øst-vest-orienterede toskibede langhuse. De er mangelfuldt bevaret, men der er påfaldende lighed med senneolitiske langhuse fra bl.a. Limensgård på Bornholm mht. de tagbærende stolpers indbyrdes afstand og afstanden mellem rækken af tagbærende stolper i husets længdeakse og vægstolperne. Et mindre langhus (hus 1) har forsænket gulv i et område på ca. 13 x 5 m, med retlinet afgrænsning mod nord og øst. Fra kulturlaget i det forsænkede gulv foreligger bl.a. brudstykker af en fladehugget pilespids, af et fladehugget flintsegl og et forarbejde til en større fladehugget genstand, samt en del lerkarskår. Bakketoppen rummede yderligere talrige bebyggelsesspor i form af stolpehuller, kogestensgruber og en 2,5 m dyb brønd med stenpakning i toppen og tragtformet tværsnit.
Keywords
Citation