HEM 5426 Kærgård III Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-09-27
Authors
Martin Winther Olesen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I perioden fra d. 24. august. til d. 04. september 2015 foretog Museum Midtjylland en arkæologisk udvidet forundersøgelse på et ca. 20.000 m2 stort område i forbindelse med anlæggelsen af en tilkørselsvej på matr.nr. 3x, Ljørring By, Aulum Sogn, ca. 3 km syd for Aulum. Heraf blev omkring 8.000 m² udgravet og afsluttet i den udvidede forundersøgelse. Der fremkom to områder med bopladsspor. På arealet langs Romvigvej fremkom et bopladsområde med velbevarede spor efter mindst 10 treskibede huse, heraf flere med væggrøfter og spor efter båseskillerum i staldenden. Hertil blev der fundet flere større grubekomplekser i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Husene kan ud fra konstruktionsmæssige træk dateres til yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder, hvilket stemmer overens med skårmaterialet fra de spredtliggende gruber, der fremkom mellem husene. Desuden er der registeret et enkelt rammehus, som med en vis forsigtighed, dateres til middelalder. Cirka 150 meter vest herfor fandtes et mindre område med spredtliggende stolpehuller, gruber og kogestensgruber, hvor keramisk materiale dateres til ældre bronzealder. Undersøgelserne er afsluttet, og arealet er frigivet til bygherrer.
Keywords
Citation