HAM 5126 Røddingvej - Beretning 2011

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-09-26
Authors
Mette Nissen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Beretning: I forbindelse med etablering af naturgasledning fra Ellund til Egtved parallelt med gasledning etableret i 1980'erne blev et felt på 1000 m2 udgravet ved Bæk Skov. Herved afdækkedes en urnegravplads fra ældre romersk jernalder. Gravpladsen bestod af 15 urner fordelt på to klynger. To grave skiller sig ud som værende våbengrave; én grav indeholdende en ragekniv er ligeledes en mandsgrav; én grav med to fibulaer og en ringfibula er antagelig en kvindegrav. Inventaret i de øvrige grave kan ikke udskilles som kønsspecifikke. Syd for gravpladsen fremkom et treskibet langhus fra førromersk jernalder, og er altså ikke samtidig med gravpladsen.
Keywords
Citation