HEM 3578 Lægdsgård_Beretning 1999-2000

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-05
Authors
H. Rostholm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med anlæggelsen af Herning-Bording-motorvejen gennem et større bakkedrag, Hesselbjerg syd for Ikast, foretog Herning Museum i perioderne 16.-31. marts 1999 og 28. juli - 29. august 2000 prøvegravning og udgravning. Ved udgravningerne fremkom i alt 19 gruber, 12 dybe anlæg, 1 trækulsmile, 31 kogestensgruber, 25 ikke nærmere definerede fyldskifter, 11 moderne fyldskifter/grusgrave og 25 stolpehuller uden system. Keramik ornamenteret med to-snoet snor, samt flintredskaber fra enkeltgravskulturen. Cirka halvdelen af gruberne var uden daterende fund, men ellers var der fund fra sen tidligneolitikum, sen bronzealder og førromersk jernalder.
Keywords
Citation