HEM 2982 Dværgebakke II_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-08
Authors
Museum Midtjylland
Kulturstyrelsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med naturgenopretning af Bølling Sø området foretog Herning Museum og Silkeborg Museum både rekognosceringer og prøvegravninger over en lang årrække helt fra 1990 og frem til 2006. Særligt prøvegravningerne og mindre udgravninger foregik i perioden fra den 9/3-1998 til den 18/5-1998 og omfattede de områder, som dels ligger inder kote 67,25m (hvilket er den kommende sø) go dels er berørt af fredningen i forbindelse med etableringen af søen. Formålet med undersøgelserne var at frembringe et overblik over de kulturhistoriske levn i hele området, for at vurdere hvilke fortidsminder der blev berørt af anlægsarbejdet og derfor skulle undersøges nærmere. Desuden laves der en vurdering af hvilke fortidsminder der kan indgå i formidling af hele området. Øst for Kragelundvej er området gennemgået intensivt. Rekognosceringerne har været vanskelige på grund af bevoksning og meget sumpet terræn. På der erkendte bopladser er der foretaget overfladeopsamlinger og mindre prøvegravninger, for at få aldersbestem lokaliteten og for at afklare bevaringstilstand og udstrækning. Vest for Kragelundvej mod Klode Mølle blev der kun gennemgået overfladisk på grund af tidsmæssige årsager. Her var rekognosceringen også vanskeliggjort på grund af bevoksning. I denne rapport findes en gennemgang af alle de registrerede lokaliteter. Der henvises til side 14 i den vedlagte rapport.
Keywords
Citation