HAM4527 Arrild Svømmehal - Beretning2006

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02-01
Authors
Signe Lützau Pedersen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Beretning efter en arkæologisk udgravning i 2006. Udgravning efter forudgående forundersøgelse i henhold til museumlovens § 27. Som følge af lokalplan 4.1-03 lbn. 168 skulle et område ved siden af Arrild Svømmehal i Arrild ved Toftlund ud-lægges til sommerhusgrunde. Ved udgravningen blev et areal på lige over 2000 m2 undersøgt. Undersøgelsen foregik på to separate udgravningsfelter. Felt A, i alt ca. 1900 m2, var placeret i den nordligste del af området. Her fremkom to hustomter fra den tidlige middelalder (sb. 139) samt resterne af en gravhøj, antage-lig fra bronzealderen (sb. 32). Centralgraven fra denne høj blev desværre ikke erkendt, men under højen blev der afdækket resterne af en flintehugningsplads fra senneolitikum samt en jordfæstegrav fra tragtbægerkultur. Felt B, i alt ca. 120 m2, som lå mere sydligt, udgjordes af en lille gravhøj fra vikingetid
Keywords
Citation