HEM 3231 Ny Gjellerupvej II_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-09
Authors
Museum Midtjylland
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med Herning Kommunes anlæg af Ny Gjellerupvej umiddelbart vest og nordvest for Hammerum by foretog Herning Museum udgravning i et næsten 2.000 kvadratmeter stort område. Undersøgelsen omfattede vejtrace og arbejdsområde. Ved undersøgelsen blev der i alt registreret syv måske otte grave, et udsmidslag, tre kogestensgruber, fire trækulsmiler, et hegn, en flintplet, tre ikke nærmere definerede fyldskifter samt 25 stolpehuller, der ikke umiddelbart syntes at indgå i nogen konstruktion. De syv sikre samt den mulige grav, lå alle under flad mark. Nedgravningerne var mellem 125 og 180 cm lange og havde en bredde på mellem 75 og 95 cm. Dybden varierede fra 10 til 55 cm. Orienteringen var vest-øst, og alle grave lå indenfor et ca. 25 x 10 m stort område på kanten af skråningen ned mod Hammerum bæk. I flere af gravene blev der registreret rester af hår eller skind og tekstiler, hvorfor tre blev optaget som hele præparater og sendt til Konserveringscentret i Gram. Ingen af de undersøgte grave indeholdt oldsager. Den lille gravplads tolkes som en helhed, hvor alle grave formodes at være samtidige. De øvrige bebyggelsesspor dateres til jernalder.
Keywords
Citation