HEM 3308 Virkelyst_Beretning 1994 og 2001

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-05
Authors
H. Rostholm
Herning Kommune
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med Herning Kommunes etablering af et plantebælte i den nordlige del af Gjellerup by øst for Herning, har Herning Museum i perioden fra 2. – 30. november 1994 gennemført en mindre arkæologisk udgravning. Ved undersøgelsen registreredes bopladsspor i form af fire større gruber med fund fra overgangen bronzealder/jernalder, tre kogestensgruber, et enkelt stolpehul og et ikke nærmere bestemt fyldskifte. I perioden 11. – 17. juli 2001 undersøgte museet i forbindelse med niveausænkning omkring nybyggeri vest for udgravningen i 1994 et område på godt 200 m2. Herved fremkom 13 kogestensgruber, der antages at have samme datering som de tidligere undersøgte anlæg til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.
Keywords
Citation