FHM4122_samlet beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003-11-01
Authors
Niels Nørkjær Johannsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Forud for anlæggelsen af motorvejsstrækningen Søften-Skødstrup foretog Moesgård Museum i perioderne 3/9-30/11 2001 og 3/4-24/5 2002 udgravning på en sydvendt skråning ned mod den forhistoriske Lystrup Fjord (nu Lystrup Enge). Ved undersøgelsen fremkom bopladslevn fra ældre og yngre stenalder samt en række af kogestensgruber. Ældre stenalder var repræsenteret i enkelte gruber og et stenfyldt, omlejret kulturlagsområde (K75). I sidstnævnte fremkom der et stort flintmateriale, som fortrinsvis dateres til Ertebøllekultur, med hovedvægten i dennes yngre del, hvortil et mindre keramikmateriale også kan dateres. Yngre stenalder var repræsenteret i en række gruber og spredte stolpehuller samt i et større kulturlagsområde, som stratigrafisk kunne deles op i to lag. Det nederste af disse (K41) formodes at være aflejret i forbindelse med aktiviteter omkring begyndelsen af mellemneolitisk Tragtbægerkultur, mens det øvre lag (K40) er et senere tilkommet erosionslag, som muligvis kan være dannet senere i mellemneolitikum. Fundene fra yngre stenalder inkluderer såvel en større mængde flint som et stærkt fragmenteret keramikinventar. Keramikken daterer en væsentlig del af levnene på lokaliteten til den mellemste del af Tragtbægerkulturen (TN II/MNA I-II), mens både flint og keramik endvidere viser tidligneolitiske indslag (Volling). Et antal ildsteder langs den fortidige strandkant stammer, ud fra deres topografiske beliggenhed, formodentlig fra forskellige dele af stenalderen. Endelig undersøgtes en række af 25 badekarformede kogestensgruber, som typologisk set bør dateres til yngre bronzealder, men som ikke indeholdt daterende genstandsmateriale. Ved en mindre efterundersøgelse i perioden 25/8-1/9 2003 påvistes der på bakken nord for hovedfeltet et par næsten fundtomme gruber, der ikke kunne dateres nærmere. Der undersøgtes i alt ca. 3550 m2.
Keywords
Citation