Faldborg kirkegård

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-04-04
Authors
N. Engberg
H. Kjær
Jesper Hjermind
Martin Mikkelsen
Inge Kjær
A. Bodilsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Den nye vejføring vest om Rødkærsbro ville berøre Faldborg kirketomt, og derfor blev der gennemført en udgravning af det berørte område. Ved prøvegravninger henholdsvis 3. april 1991 og 27. juni 1994 var det blevet fastslået, at vejanlægget ville berøre den østligste del af kirkegården svarende til et areal på ca. 300 - 350 m2. Ligeledes på baggrund af prøvegravningerne blev det anslået, at der ville bliver tale om ca. 350 skeletter. Udgravningen påbegyndtes 1. august og afsluttedes 15. oktober 1994 med et meget varierende mandskab. Denne beretning skrives cirka 22-23 år efter endt udgravning, med de noter og materiale der er tilgængeligt. Ved udgravningen af et areal på ca. 600 m2 blev der undersøgt hele eller dele af 311 grave. Der er kun registreret hele eller dele af 88 skeletter og generelt var de dårligt bevaret. Der blev kun fundet få gravgaver bestående af perler fra rosenkrans samt tre sølvmønter. Hertil kan føjes jernsøm og beslag fra kisterne.
Keywords
Citation