VSM 08948 Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-26
Authors
Sanne Boddum
Martin Mikkelsen
Sidsel Wåhlin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Ved undersøgelser i 2006, 2007 og 2009 blev der undersøgt 14 hustomter, hvoraf halvdelen var midtsulehuse. Et treskibet langhus er formodentlig æl-dre bronzealder, mens et langhus dateres til yngre jernalder. De resterende treskibede huse er udaterede, men to mulige økonimibygninger kan høre til huset fra yngre jernalder. Der blev undersøgt flere gruber, hvoraf nogle kunne dateres til tragtbægerkultur og yngre jernalder pga. lerkarskårene. Ved forundersøgelsen i 2006 blev der fundet en enkelt urnegrav fra romersk eller germansk jernalder. 75: En urnegrav, yngre jernalder. 76: En grube, Tragtbægerkultur. 77: En hustomt med et muligt buet hegn tilknyttet, bronzealder. 79: Et langhus med 6 sæt tagstolpehuller, min. to gruber, fire udaterede treskibede hustomter, et udateret hegn, to ildsteder (K66, K67), yngre romertid eller germansk jernal-der. 80: Mindst 6 midtsulehuse, 1-2 treskibede langhuse, gruber og fyldskifter, yngre stenalder og ældre bronzealder.
Keywords
Citation