Cirkulære fra Kirke- og Undervisningsministeriet af 6. April 1900 om undervisningsplaner for de offentlige folkeskoler. (Det Sthyrske Cirkulære efter V. Sthyr)

No Thumbnail Available
Date
1900-04-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Aarhus University Library
Abstract
Cirkulære til samtlige skoledirektioner uden for København 6. april 1900Efter at Ministeriet i sit Cirkulære af 12te April f. A. vedrørende de i Lov af 24de Marts 1899 § 13 omtalte Undervisningsplaner for de offentlige Folkeskoler har udtalt sig om de Bestemmelser, som Planerne bør indeholde angaaende Klassedelingen og Skolegangsordenen, skal man i det følgende fremsætte nogle Bemærkninger dels om det Maal, hvortil der paa Skolens forskellige Trin bør naas i hvert Fag, hvortil for visse Fags Vedkommende er knyttet nogle Bemærkninger om den Vej, ad hvilken dette Maal vil kunne naaes, dels om det Antal ugentlige Timer, som ved Timeplanens Lægning bør paaregnes til de enkelte Fag. ... Læs videre i 42.txt
Description
Keywords
skolelove
Citation
Collections