5428_Pedersholm, Lisbjerg

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-15
Authors
H. Skousen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
På baggrund af forundersøgelserne til Letbanen Århus, foretaget i okt-dec 2011, og opfølgende forundersøgelse med supplerende maskinsnit i lavning, foretaget i maj 2013, vurderedes tilstedeværelsen af lagdelte, fundførende lag i området syd for gården Petersholm (vestligt på matr. 4b, Lisbjerg, Århus Jorder), at være af en sådan karakter, at en egentlig udgravning ville være påkrævet. Der var ved forundersøgelserne registreret en lavning med fundførende neolitiske, kulturprægede lag på kanten til en højning med en del bearbejdet flint i mulden. Udgravningen afdækkede en flade på ialt 1100 m2 på en sandet højning. Ved undersøgelsen blev der undersøgt rester af et neolitisk kulturlag dateret til tragtbægerkultur, TNII/MNAI. Kulturlaget lå på kanten af en lavning med lagdelte opfyldslag, der i nogen udstrækning kunne knyttes til samtidig og senere menneskelig aktivitet på stedet og i området. Lagene ned i lavningen blev undersøgt og registreret ved profilsnit. Der blev ved undersøgelsen tillige gjort enkeltfund og løsfund af genstande fra det meste af neolitikum. Senere aktivitet blev dokumenteret ved et stort, fundførende grubekompleks oven for lavningen med spor efter gentagne ned- og genopgravninger, der dateres til sen bronzealder/tidligste førromerske jernalder. Herudover havde den menneskelige aktivitet på stedet kun afsat sig ganske få, sporadisk, bevarede spor.
Keywords
Citation