Beretning for arkæologisk undersøgelse for MLF00002-3b Mølle Agre, -3c Charlottenlundvej 2 og -3d Charlottenlundvej 4.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07-01
Authors
Katrine Kølle Hansen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
MLF00002-3b Mølle Agre Vest for Flårupvej er der under søgt en 6,40 x 4,80 meter bred og1,36 meter dyb grube indeholdende et brandlag med en del brændte dyreknogler, overlejret af et lag med flere store sten, der kan være resterne efter et nedbrudt gravanlæg. Grubens dybde taler dog imod en sådan tolkning. Gruben indeholdt desuden en del keramik fra yngre bronzealder per. VI, men også ældre genstande i form af en fladehugget pilespids og et fragment af en sleben økse. MLF00002-3c Charlottenlundvej 2 og 3d Charlottenlundvej 4 Syd for Charlottenlund skov, 1,1 km øst for A439, blev der fundet to mindre koncentrationer af bebyggelsesspor adskilt af en mindre lavning. På begge lokaliteter fremkom et mindre antal gruber og stolpehuller, genstandsfundene bestod af en mindre mængde keramik og flint, der i datering strækker sig fra neolitikum til bronzealder. Der blev på MLF00002-3d fundet en enkelt usikker treskibet huskonstruktion, der ud fra dens bredde dateres til yngre bronzealder.
Keywords
Citation