HBV 941 Beretning for undersøgelser foretaget mellem 1998-2006

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Authors
P.H. Mikkelsen
E. Hertz
S.T. Laursen
Lisbeth Christensen
Sv. Aa. Knudsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I perioden mellem 1998 og 2006, har Museet på Sønderskov ad flere omgange foretaget arkæologiske undersøgelser ved lokaliteten HBV 941 Holsted Overmark , som følge af byggemodning af et areal i udkanten af Holsted by (del 1-18). Der blev ved undersøgelsen fundet spor efter en bebyggelse fra perioden yngre romersk til germansk jernalder samt bosættelse fra vikingetiden. Der er på del 1-18 i alt erkendt 13 langhuse, syv udhuse, tre kælderanlæg og 94 jernudvindingsovne fra germansk jernalder samt mindst to langhuse og ni mindre udhuse fra tidlig vikingetid. Der er desuden erkendt i alt 35 grubehuse, tre brønde, samt 35 hegnskonstruktioner i form af enkelthegn, sadeltagshegn og hegnsgrøfter. Bebyggelsen udgøres af en landsby dateret til perioden yngre romersk til germansk jernalder, erkendt på den sydlige samt vestlige del af arealet, samt bebyggelse fra tidlig vikingetid på den nordlige del af arealet. Dateringerne er foretaget på grundlag af hustypologi, bebyggelsesstruktur og fundmateriale.
Keywords
Citation