Beretning for den arkæologiske undersøgelse af MLF00075 Krogsbølle

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06-30
Authors
Brian Westen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Ved udgravningen af en senpalæolitisk boplads ved Krogsbølle, Nakskov, kunne det udgravede genstandsmateriale dateres til Hamburgkulturens yngre fase, Havelte-fasen. Der blev undersøgt 19 m2 fordelt i kvadratmeterfelter og 43 m2 udgravet som grøft i forbindelse med udtagning af prøver til naturvidenskabelige undersøgelser. Af sikre redskabskategorier fra Hamburgkulturen har undersøgelsen i 2012 produceret: 5 Havelte-spidser, 7 zinken/bor, 9 stikler, 1 skraber og 5 dobbeltredskaber. Redskabsinventaret, sammenlagt med genstandsmaterialet fra prøvegravningen i 2006 (LFS198) og i 2007 (LFS 2020), har vist en overvægt af Zinken-bor/Stikler, derefter kommer pilene. Skrabere er klart underrepræsenteret med kun 2 styk sammenlagt. Der er sikkert tale om en plads, der har til hensigt at bearbejde knogle/tak og træ samt producere og vedligeholde jagtudstyr. De 7 fremkomne blokke/knuder fordelt over alle kampagner tyder på, at man på pladsen også har produceret nye redskaber. Der fremkom i moselavningen knogler af en måge af slægten Larus i en Allerød-horisont. Det har vist sig, at der er gode bevaringsforhold i moselavningen, og at der er behov for yderligere undersøgelser i det fossile søbassin. Foruden genstande der kan dateres til Hamburgkulturen fandtes redskaber og afslag af neolitisk karakter.
Keywords
Citation