HBV 1541 beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-28
Authors
Scott R. Dollar
Martin Egelund Poulsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Fra november til december 2015 blev et 7 km langt tracé forundersøgt, der strakte sig fra Tornum til Sdr. Hygum. Denne udvidede forundersøgelse blev gennemført på baggrund af Dong Gas Distribution A/S´nye gasledning. Langs tracéet dukkede 5 lokaliteter med bebyggelseslevn op. Ved Hygum Gammelmark I fremkom der en toskibet hustomt, som typologisk er dateret til senneolitikum eller den tidligste bronzealder (HBV 1544). Knap 100 m længere mod nord blev en anden koncentration af aktivitetsspor registreret, heriblandt en dårligt bevaret hustomt fra omtrent samme tidsrum (HBV 1545 Hygum Gammelmark II). Lidt over en kilometer længere mod nordvest blev et aktivitetsområde bestående af primært kogestensgruber fra jernalderen opdaget (HBV 1546 Tornum Mark I). 70 m længere mod vest fremkom der tidligere faser af Tornum-landsbyen, der bestod af mindst tre stolpebyggede langhuse samt en klynge gruber og brønde. Dette lille udsnit af en tidlig gårdsbebyggelse hører sandsynligvis hjemme i senmiddelalderen eller renæssancen (HBV 1547 Tornum Landsby). Længst mod vest – 425 m fra Tornum landsby – blev sporene efter fire langhuse afsløret. De repræsenterer en større gårdsbebyggelse eller landsby fra yngre romersk og/eller ældre germansk jernalder (HBV 1548 Tornumgård).
Keywords
Citation