HAM 1095 Strandelhjørnvej - Beretning 2011

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-29
Authors
Lisbeth Christensen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Beretning: I forbindelse med udbygningen af den eksisterende naturgasledning mellem Egtved og Ellund med en ny linieføring parallelt med den gamle, fandtes i 2011 en boplads fra slutningen af førromersk til ældre romersk jernalder. Landsbyen lå ved Strandelhjørn og bestod af mindst 26 huse, heraf 2 staklader, 19 økonomibygninger, 5 hovedhuse og spredte hegnsforløb. Kun en lille del af bopladsen blev dog frilagt. Specielt for denne lokalitet er fundet af tre ovne i lighed med fund fra Galsted-bopladsen. De to af ovnene fremkom i forbindelse med hhv. en hoved- og en økonomibygning. Dateringen er foretaget såvel på baggrund af hustypologi, keramikkronologi, stratigrafi som naturvidenskabelige dateringer og strækker sig fra omkring 100 f.Kr. – 130 e.Kr.
Keywords
Citation