FHM4509_samlet beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004-10-01
Authors
Poul Nissen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Forud for anlæggelsen af Motorvejen Søften-Skødstrup blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse af et mindre mosehul ca. 1½ km øst for Lystrup. Ved udgravningen blev der gjort spredte fund af flintaffald, samt enkelte skår der formodentlig skal dateres til sen neolitikum eller tidlig ældre bronzealder, samt fra sen førromersk jernalder, dvs. århundrederne lige før Kristi fødsel. Aktivitetssporene fra stenalderen viser sig som spredte fund af flintafslag og enkelte redskaber, samt nogle få skår. De fleste af disse blev fundet langs med mosens østlige kant. Det mest spektakulære enkelt fund var en fladehugget spydspids der blev fundet ved mosens kant lige over et askelag. I mosens sydlige ende blev der fundet skår fra lerkar, samt en vævevægt fra sen førromersk jernalder. Der blev fundet 4 gruber ude i selv mosen, heraf var de to tørvegruber. Der blev ikke gjort fund der kunne datere dem men antageligt skal de dateres til sen bronzealder eller ældre jernalder. Selve mosens udviklingshistorie viser også tegn på menneskelig påvirkning. Undersøgelsen af aflejringerne i mosen viste at den efter et normalt udviklingsforløb (dvs. fra åbent vand over en tilgroningsfase til mose) igen er blevet til en sø hvilket tyder på menneskelig påvirkning af nærmiljøet enten i form af omfattende tørvegravning eller ved større skovrydninger.
Keywords
Citation