HBV 1466 II FU Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-28
Authors
Scott R. Dollar
Martin Egelund Poulsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I oktober 2015 blev et areal på 1,9 hektar forundersøgt på Lille Tornumgård vest for Tornum landsby ved Lintrup. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af planerne om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg tilhørende Linkogas A.M.B.A. på Tornumvej 15, 6660 Lintrup. Der blev afdækket bebyggelsesspor i form af en toskibet hustomt med forsænket gulv fra senneolitikum eller bronzealderens første periode (2350-1500 f.Kr.), og derudover fremkom sporene efter mindst tre andre hustomter fra samme tidsrum. I et hjønestolpehul til et af disse huse var et helt groftmagret lerkar placeret. Udover de mange stolpehuller blev en halv snes grubeanlæg registreret, som bestod af kogestensgruber og affaldslignende gruber. Der fremkom ligeledes keramik fra yngre bronzealder. Aktivitetssporene ligger i udstykningsetapens sydlige del, og dette areal på 8515 m2 kan således ikke frigives til bygherre, før en systematisk arkæologisk udgravning er gennemført.
Keywords
Citation