Ellekilde

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07-12
Authors
Rune Iversen
Anne B. Hansen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Skole i Torslunde Landsby var foranlediget af en udstykning af arealet til parcelhusgrunde. Den egentlige udgravningen fandt sted i efteråret 2007 og var en opfølgning på forundersøgelsens resultater fra sommeren samme år. Undersøgelsen dækkede et udgravningsfelt på 2.700 m2, og omfattede primært registrering samt udgravning af samlet 30 grave eller rester af grave, der for de flestes vedkommende lå placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens ældste og centrale grav (grav 34). Gravene kan generelt dateres inden for perioden ca. 250 – 400 e.Kr. svarende til de kronologiske perioder yngre romersk jernalder overgangen C1b/C2 til ældre germansk jernalder D1. Gravene er alle jordfæstegrave og orienteret omtrentligt nord-syd. I ca. 75 % af gravene fandtes spor af den gravlagte. Begge køn er repræsenteret, og der foreligger en stor aldersmæssig spredning, fra børn ned til 2-3 års alderen og op til ældre individer på over 45 år. De almindeligste gravgaver fra pladsen var lerkar og bronzefibler samt glas- og ravperler. Grav 34 indehold et særskilt rigt udstyr bestående af romerske importgenstande, heriblandt to cirkusbægre.
Keywords
Citation