Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Storring kirkegård 2010

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-11
Authors
Henriette Rensbro
Hans Mikkelsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Ved etape 2. – forpladsen foran kirkens tårn, og stien nord herfor – blev registreret i alt 46 tilhugne kvadre. Heraf 4 kvadre hugget i kileform, og både øverste og nederste kant er buet. Altså har de indgået i en stor, åben bue – antagelig korbuen. Størstedelen af disse 46 kvadre blev fundet få cm. under den nuværende overflade og et stort antal var placeret i østsiden af stien nord for forpladsen. De var placeret med den flade tilhugne side opad, og med en indbyrdes afstand, så de kunne have fungeret som trædesten, hvilket også gælder enkelte på forpladsen, hvor de lå på en linje fra stien hen imod indgangen i tårnet. Trædestenene har antagelig skulle lette færdsel i det meget fugtige, opfyldte område.
Keywords
Citation