VSM G442 Krogen Aidt Beretningen

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-21
Authors
M. Mikkelsen
N.J. Geertz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Undersøgelsen omfattede: - En træbygget konstruktion, der er tolket som resterne af en trækirketomt, beliggende godt 70 m fra den romanske kirke. Denne trækirke kan dateres til et sted mel-lem 1050-1150 e. Kr. Undersøgelsen afdækkede også mulige bebyggelsesspor fra tidlig/højmiddelalder i form af tre formodede enskibede huse med lige langvægge og jordgravede vægstolper. Disse tre huse kan bredt, ud fra fraværet af tegl, dateres til at være opført før 1330 e. Kr. Der blev også registreret et agersystem fra middelalderen, som gik hen over de førnævnte anlæg og fortsatte mod syd og sydøst.. - Udgravningens tredje fundkompleks var 5-16 brandgrave, som lå på det lave område ned mod en mose. 6 af de formodede brandgrave rummede ikke brændte ben og var så dårligt bevarede, at det kan diskuteres om de overhovedet er grave. De fleste af de sikre brandgrave dateres bredt til ældre romertid. - Derudover fandtes spor efter mindst et treskibet hus som hustypologisk foreslås dateret til yngre romersk eller germansk jernalder. - Der blev også udgravet flere råstofgruber, som ud fra keramikken fundet i fylden, kan dateres til 3-4 årh. f.kr.
Keywords
Citation