HEM 2776 Havnstrup_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07-06
Authors
H. Rostholm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Herning Museum foretog i perioden 20. marts til 22. april 1986 undersøgelser på denne strækning for anlæggelse af naturgasledningen Herning-Videbæk. Der undersøgtes en helt nedpløjet gravhøj, som ikke tidligere var registreret. Midt i højen, der tegnede sig meget svagt i markoverfladen, var en ca. 2x1meter stor og indtil 20cm dyb grav fra tidlig enkeltgravskultur. Graven indeholdt en 22cm lang flintøkse, en 17cm lang stridsøkse samt to ravskiver og en flintflække. Omkring graven var en ringgrøft på ca. 6,5meter i ydre diameter. Gravens østende var ødelagt af et dybt hul fra en telefonpæl. Heri fremkom brændte ben fra en ødelagt grav fra bronzealder eller jernalder. Ud fra stridsøksens type dateredes graven til undergravstid omkring 2800-2350 f.Kr.
Keywords
Citation