VSM 10399 Ulvekjær, Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-03-16
Authors
Katrine Vestergaard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Ved en udgravning af ca. 2400m2, blev der undersøgt dele af tre treskibede huse, en mulig ringgrøft og to vejspor, desuden en del gruber, ild-/kogegruber, fyldskifter og stolpehuller, der ikke kunne bestemmes til at indgå i konstruktioner. Der blev fundet lerkarskår fra neolitikum, men flere kan også være senere, herudover blev der blandt andet fundet en enkelt retoucheret flække. Dateringen af bebyggelse er derfor bredt neolitikum til yngre bronzealder, evt. ældre jernalder, men efter svar på C14 dateringer, forventer vi at bliv klogere på lokalitetens datering.
Keywords
Citation