FHM4810 Mariendal, Skejby

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-06-02
Authors
H. Skousen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I forbindelse med Vejdirektoratets fortsatte anlægsarbejde på motorvejen mellem Søften-Skødstrup er der i perioden 20/2-10/3 2008 gennemført forundersøgelser på Etape 7210, Søften-Skejby, omr. 2. Der er tale om genoptagede forundersøgelser indledt i efteråret 2007 af stud.mag. Michael Vinter fremlagt i særskilt rapport. Alt i alt dækker omr. 2 et areal på ca. 25 ha. Forundersøgelserne indledtes ved Mariendal nord for Søftenvej på matr. 7a, Skejby, op til Randersvej, hvorefter gravningen fortsattes syd for Søftenvej på markerne op til Skejby, matr. 12d, 11e, 10a, 4a. Mod vest kobler anlægsområdet sig via rundkørsel på ny Herredsvej FHM4911. Ved forundersøgelsen blev der med gravemaskine trukket en serie 3 m brede grøfter nord-syd indenfor det berørte areal. På denne vis afrømmedes et samlet areal på ca. 17.000 m2. I grøfterne fandtes spredte anlægsspor efter aktivitet dateret til sten-/bronzealder samt kulturlag, gruber, brønde og bebyggelsesspor fra vikingetid, særligt koncentreret i området umiddelbart nord for Skejby. På baggrund af prøvegravningens resultater blev der udarbejdet budget for en arkæologisk udgravning af udvalgte arealer. Efter evaluering af resultaterne fra forundersøgelsen blev der foretaget undersøgelse ved feltudvidelser - en egentlig udgravning af udvalgte områder gennemført i perioden 1/4-22/4. Udgravningen blev gennemført indenfor 3 felter, hvor der samlet afdækkedes et areal på knap 3.500 m2 med bebyggelse og aktivitetsområder fra vikingetiden.
Keywords
Citation