HAM 5158 Damgård - Beretning 2011

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-07-02
Authors
Per Ethelberg
Erling Mario Madsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Forud for anlæggelse af ny naturgasledning på gasstrækningen Ellund-Egtved, blev der vest for Kassø vedb gården Damgård fundet en boplads (Naturgasstationering km 29.825-29.929). Inden for gastraceet blev et felt på 3150 m2 undersøgt. Herved blev registreret ét treskibet langhus fra ældre bronzealder; ét treskibet langhus fra før- eller ældre romersk jernalder; mindst tre gårdsanlæg bestående af ni treskibede langhuse adskilt af hegnsforløb, saddeltagshegn, samt staklader og en enkelt brønd fra yngre romersk jernalder til ældre germansk jernalder.
Keywords
Citation