HBV 1539 Baungård FU Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01-18
Authors
Scott R. Dollar
Martin Egelund Poulsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I september 2015 blev et areal på 8,8 hektar forundersøgt på Baungård i den nordvestlige udkant af Vejen. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af en privat industriudstykning i området ved bygherre Karsten Lund Jensen. Der blev fundet stenalderlevn i form af spredte flintgenstande, og de forhistoriske anlægsspor var repræsenteret af 23 spredtliggende kogestensgruber samt dele af to småhuse, der formodentligt hører hjemme i germansk jernalder. Forundersøgelsens hovedresultat var dog den middelalderlige landbebyggelse, som blev afsløret i den vestlige feltdel. Her er mindst 8 etskibede langhuse til stede sammen med hegnsstolper, affaldsgruber og mindst 4 potentielle brønde. Disse nyopdagede bebyggelseslevn udgør østdelen af en mindre landsby, der første gang blev erkendt i 2007 på nabolokaliteten Vejen Vestermark, Sverigesvej. Her blev 12 huse og et par hegnsforløb udgravet, som repræsenterede tre flerfasede gårdsanlæg eller tofter fra 1100- til 1300-årene. En systematisk udgravning af det fundrige areal på Baungårds vestdel vil afsløre, hvor mange konstruktioner, byggefaser og gårdsanlæg, den østlige del af middelalderlandsbyen repræsenterer. Arealet dækker en samlet flade på 1,5 hektar og kan ikke frigives til byggemodning, før en systematisk arkæologisk udgravning er gennemført.
Keywords
Citation