VHM 00503 Drøftetruget beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-01
Authors
Sidsel Wåhlin
Asger Meulengracht Olsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Forundersøgelse af et 34.250 m2 stort areal på Niels Juelsvej i Hirtshals forud for byggeri. Arealet ligger i et gammelt klitområde med høje klitter og tykke tilsandingslag, i dag beplantet med fyr og anden træarter. Der blev udlagt 5 søgegrøfter SV-NØ. I alle søgegrøfter kunne der registreres et velbevaret muldfjælspløjelag med en tykkelse fra 10 – 40 cm, stærkt præget af flere perioder med sandfygning. Plovfurerne i pløjelaget går alle i samme retning, NNV-SSØ. Flere steder kunne der konstateres brede parallelle sandfyldninger, der kunne tolkes som grøfter eller agerrener, der følger pløjelagets retning. Pløjelagets øvre tilsandede grænse er blotlagt i begrænset omfang. Søgegrøft nr. 1 blev udvidet med en kort bane med eksponering af overfladen af et velbevaret, tilsandet pløjelag. Højden af klitter og tilsandingslag over pløjelaget varierede fra godt 4 m til 1,6 m. Da det overliggende flyvesand på hele området undtagelsesfrit består af horisontale lag med ubrudte grovere og finere lyse og mørke horisontale striber, synes pløjelaget at have ligget uforstyrret siden den nyeste tilsanding begyndte og dyrkningen ophørte. De overliggende lag brydes kun stedvist af friske ved- og urteagtige rødder, der var vokset ned i pløjelaget fra fyrreplantagen på lokaliteten. Et lille stykke tekstil blev udgravet af sideprofilen af søgegrøft nr. 2 under 4 meter overliggende sand. Denne prøve forventes indsendt til 14C-datering. Der blev ikke fundet yderligere genstande i pløjelaget, som derfor (endnu) ikke kan dateres. En jordsøjle er udtaget af et 40 cm tykt pløjelag.
Keywords
Citation