EBM 760 Strandgården

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-07-21
Authors
Esben Kannegaard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Under udgravningskampagnen på Hjelms middelalderlige voldsteder i 1999 blev der ved foden af den stejle skrænt neden for Kastelbakken undersøgt et 2 m bredt og 22 m langt snit. Her fremkom adskillige neolitiske kulturlag adskilt af nedskredet fyld. Kulturlagene indeholdt store mængder flintafslag fra tilhugning af økseplanker ligesom 5 flintplanker blev fundet. Kulturlagene dateres til anden halvdel af MN A eller MN B. I det nedskredne fyldlag over kulturlagene fandtes et delvis forstyrret menneskeskelet c-14 dateret til 785-975 efter Kr. Øverst blev lagserien afsluttet af et affaldslag indeholdende højmiddelalderlige genstande.
Keywords
Citation