MKH 1774-1775 Møsvrå Høje - Beretning 2012

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-01-23
Authors
S. Eisenschmidt
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Samlet rapport (Forundersøgelse og beretning) over udgravning 2012 af overpløjet gravhøj sb. 22 (MKH 1774) og gravhøj sb. 23 (MKH 1775) pga råstofindvinding. Begge gravhøje indeholdt resterne af stenpakninger, hvori der havde stået en egekiste. Tidligere fund af et bronzesværd og en guldring antyder en datering af gravhøjene til ældre bronzealder P. II (1400-1200 f. Kr). Under begge høje var der bevarede ardspor, ligesom der under gravhøj sb. 23 fremkom et treskibet hus fra tidlig bronzealder. Omkring højene fandtes endvidere to to-skibede huse fra senneolitikum, samt endelig en tuegravplads der kan dateres til ældre førromersk jernalder (500-300 f.Kr). Ialt 45 urnegrave kunne påvises, heraf kunne der erkendes rester af ringgrøfter fra tuegravhøje omkring 11 af disse. Urnegravene var alle ret ødelagte. (Begge høje samt omgivende grav- og bopladsstrukturer blev arkæologisk undersøgt samtidigt, ialt 4900 m2 udgravningsfelt)
Keywords
Citation