Jarlsmindevej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-03-09
Authors
Poul Nissen
Michael Vinter
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Prøvegravning i forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin på sydsiden af den fossile Brabrandfjord. Ved undersøgelsen fandtes et 10 cm tykt marint gytjelag uden oldsager i prøvegrøfternes østlige del. I bredzonen længere mod vest, og på kanten af den moderat skrånende kystskrænt, sås vandaflejrede sandlag med en del flintafslag af primært neolitisk karakter. Aflejringernes karakter tyder på, at moderat erosionsaktivitet igennem stenalderen. Efter indmåling og nivellering blev området firgivet til videre anlægsarbejde.
Keywords
Citation