Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01884

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-02-20
Authors
Leif Plith Lauritsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Siden slutningen af 1800-tallet har det været diskuteret, hvorvidt voldene i Hannenov skov på Midtfalster dateringsmæssigt stemmer overens med det virket som Saxo omtaler i sin Danmarks historie. Men nær voldene i skoven ligger landsbyen Virket, og mellem landsbyen og skoven ligger en langstrakt banke, der i folkemunde kaldes Trygge Slot. – Altså en borg. Her fortog museet i det tidlige efterår 2016 en egenfinansieret forundersøgelse, der afslørede, at Trygge Slot vitterligt er en borg. Under forundersøgelse blev der lagt snit igennem borganlæggets sydvold. 14C-dateringer fra midten og nær yderkanten af den bevarede dele af sydvolden påviser brugsfaser fra ca. år 900 e. kr. til 1200 e. Kr. Altså lige netop den tidsperiode, som Saxo skriver om. Da der ikke er hentet dateringer fra de nederste blotlagte lag, og da snittene igennem sydvolden endnu ikke er gravet i bund, er det rimeligt at antage, at voldens (og dermed borganlæggets) ældste fase(r) daterer sig til før år 900 e. Kr. Forundersøgelsen viste desuden, at voldens lange brugsperiode har medført gentagende fornyelser, der har bevirket, at volden i dens sidste brugsperiode har haft en højde på op imod 6 meter og brede på 18-20 meter. Et sådanne anlæg, der i alder og i størrelse overgår alle kendte vikingeborge, men som eksisterer samtidig med dem, ryster forståelsen af befæstninger i Danmark, og rejser samtidig en række spændende spørgsmål.
Keywords
Citation