HEM 5428 Sofiedal II. Beretning for forundersøgelse

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-02-13
Authors
Martin Winther Olesen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Museum Midtjylland har i perioden 1. til 6. oktober 2015 foretaget arkæologisk forundersøgelse på et 5240 m2 stort areal i Ørre-Sinding sogn ca. én kilometer nordvest for Sinding by (fig. 1) forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Herning og Holstebro (HEM 5090 Motorvej Herning-Holstebro Etape III). Der blev i alt afgravet 1940 m2 fordelt på to søgegrøfter og to udvidelser. Der fremkom enkelte arkæologisk interessante anlægsspor i form af fire stolpehuller og en grube indeholdende keramik, der umiddelbart skal henføres til senneolitikum. De fremkomne anlægsspor blev afklaret i forundersøgelsen, og området er frigivet til bygherre. Sagen er udskilt direkte fra HEM 5090 Motorvej Herning-Holstebro (Slks j.nr.: 15/00212).
Keywords
Citation