Beretning for arkæologisk undersøgelse - LFS 1997

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-02
Authors
Erik Rej
A. Mathiesen
Anne-Lotte Mathiesen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
De registrerede kulturlag, der blev fundet ved udgravningen på Kattesundet 10, kan dateres til efterreformatorisk- og nyere tid. Materialet der er blevet brugt til datering, består fortrinsvis af keramiske skår, der er fundet i forskellige lag. Sammenholder man det fundne genstandsmateriale med de stratigrafiske forhold, er det muligt at datere de registrerede kulturlag. Kulturlagene består fortrinsvis af lerstampede gulve med smudslag imellem, et enkelt mørtel- og kridtholdigt lag under de lerstampede lag samt minimum to mørke kulturlag, som er registreret nederst i det stratigrafisk udgravede felt samt i den gravede søgegrøft (A6). For at se udbredelsen af de mørke kulturlag, der er registreret i bunden af grøften (A6), blev der i grøftens (A6) østligste ende gravet dybere end i den resterende grøft (A6). Her blev faktisk gravet ca. 1,5 m dybere, men vi nåede ikke her bunden af det mørke lag. Det var imidlertid svært at se noget i den dybe del af grøften (A6) eftersom der konstant stod vand og der løb hele tiden vand til hullet. Bland de fundne skår er der udover de mindre stykker keramik også fundet større fragmenter af kakler, der kan dateres til perioden omkring 1600-tallet. Disse kakkelfragmenter er dog fundet i en nedgravning (A5), der et gravet i forbindelse med en brønd(A4) eller lignende, der går gennem de registrerede lag. Derudover blev der registreret det nederste af en muret ovn med en bilægger (A2) gennem flere gulvlag, samt et murforløb (A1), der udelukkende er frilagt og ikke undersøgt nærmere, da det befandt sig uden for det felt vi gravede stratigrafisk. Under en af fundamentstenene til ovnen (A2) blev der den sidste dag fundet et keramik fragment (X66), der har middelalderlig karakter, hvilket kan give en idé om, at der har været aktiviteter på området før 1600-tallet, hvilket vil sige i den sene middelalder.
Keywords
Citation