VSM 09139 Rådmandshus Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-12-31
Authors
Mikkel Kieldsen
M. Kieldsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Undersøgelse af ca. 5.600 m2 stort område forud for anlæggelse af regnvandsbassin og tilførende kloakledning. Der blev udskilt i alt 5 hustomter samt et hegnsforløb. To treskibede hustomter af trelleborg-typen og hegnsforløbet vurderes at stamme fra yngre vikingetid. De øvrige tre huse var alle uden indre tagstolpehuller og dateres ud fra typen til middelalder. Et af disse kan ud fra lerkarskår dateres til første halvdel af 1000-tallet. Endeligt blev der undersøgt dele af et flerstrenget hulvejsforløb, som orienterer sig mod et vadsted over den nærliggende Jegstrup bæk. Hulvejen er udateret.
Keywords
Citation