HAM 1112 Syvsig - Beretning 2011

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-03-07
Authors
Silke Eisenschmidt
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Beretning over udgravning 2011: Udbygningen af naturgasledningen, med en parallelledning til den eksisterende ledning, gav i 2011 anledning til at fortsætte udgravningen fra 1980. Herved afdækkedes, i et 3200 m2 stort udgravningsfelt, yderligere langhuse, grubehuse, hegn samt gruber og smedegruber hørende til de to bebyggelser. Bebyggelsesbilledet er dermed kompletteret væsentligt: Afdækket er således dele af en flerfaset bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid. Den bestod af ca otte gårdsanlæg fra fra yngre romersk/ældre germansk jernalder og to gårdsanlæg fra yngre germansk jernalder/vikingetid. I alt 54 treskibede huse (25 langhuse og 29 mindre økonomibygninger), 13 firstolpeanlæg (tolket som staklader), 34 grubehuse, 27 hegnsforløb, 10 saddeltagshegn samt enkelte gruber hvoraf enkelte indeholdt smedeskæl. Op til fire bebyggelsesfaser har kunnet udskilles.
Keywords
Citation