HEM 2985 Dværgebakke V_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-03-08
Authors
Museum Midtjylland
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Herning Museum foretog i perioden 1. august til 18. september 2006 prøvegravning og mindre udgravning af lokalitet, hvor der i 1998 var opsamlet fine overfladefund. Ved den første opsamling registreredes godt 35stk. flintaffald inden for et 70 x 40m stort område. I 2005 blev der gravet et 1 kvadratmeter stort prøvehul. Under vækstlaget fremkom et ca. 20 cm tykt tørvelag, hvorunder der registreredes to fundførende horisonter. Fra lagene fremkom i alt 65 stykker bearbejdet flint (bl.a. 1 kantstikkel, 1 skiveskraber og 1 flækkeskraber). Med begrundelse i disse fund blev der i 2006 lavet yderligere 5 prøvehuller. Herved fremkom i alt 435 stykker flint, hvoraf blot 68 stykker er fra uforstyrret kontekst. Dermed et samlet flintinventar på 547 stykker bearbejdet flint, heraf 442 afslag og splinter. Hertil kommer 5 blokke, 39 flækker og flækkefragmenter samt 13 mikroflækker, 4 flækkeknive, 9 større flækker med retouche, 2 flækkeskrabere, 1 snudeskraber på afslag og 7 stikler, heraf fire kantstikler på meget regulære flækker samt to midtstikler og en kantstikkel på flade, behuggede kernestykker. Hertil kommer 6 mikrolitter (tre hele), tre mikrolitfragmenter, og fra mikrolitfremstillingen foreligger 2 forarbejder og 4 proximale mikrostikler. Endeligt foreligger 1 stor, bred tværpil. Dateringen af materialet ligger fordelt pænt over Ertebølle- og Maglemosekultur. Ertebøllematerialet ses hovedsageligt i det overflade opsamlede materiale, hvorimod materialet fra Maglemosekulturen fortrinsvis er fundet i prøvehullerne.
Keywords
Citation