Veda-recitationer

Permanent URI for this collection

De fire Vedaer (og tilhørende værker) er nogle af de ældste religiøse tekster i Indien og udgør det tekstmæssige grundlag for Hinduismen. Vedaerne er overleveret mundtligt igennem århundreder, og i Indien regnes den overleverede tradition for langt mere autoritativ end senere skriftliggjorte udgaver.

I 1980erne og 1990erne optog Guni Hesting Kirchheiner (d. 2007) komplette recitationer af de fire vedaer repræsenteret i seks forskellige mundtlige traditioner. Samlingen består af 224 kassettebånd er blevet overdraget til Det Kgl. Bibliotek. Det er den eneste komplette samling af veda-recitationer i verden og regnes for unik verdenskulturarv.

Her findes den i digitaliseret form til download.

For mere information om samlingen og dens tilblivelse, se

  • Det oprindelige katalog (fra 1999 af Shrikanth Bahulkar) og
  • Kataloget til CD-udgaven

Browse

Samlingen er ophavsretligt beskyttet, men du kan frit benytte den til ikke-kommerciel brug. Samlingen kan benyttes til forskningsformål. En evt. genpublicering af samlingen kan ske efter aftale med Det Kgl. Bibliotek. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

The Veda collection is copyright protected, but you can use it for non-commercial purposes. The collection is available for research purposes. Republishing is possible after written agreement with the Royal Danish Library. Always remember to credit the author.