HEM 3837 Åparken Syd_Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-15
Authors
H. Rostholm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Herning Museum har i perioderne 8. november – 21. december 2000 og 2.-9. januar 2001 foretaget arkæologisk udgravning på denne lokalitet grundet anlæggelse af overløbskanal ved Skjern Å, vest for Sdr. Felding. Der blev afgravet et felt på ca. 6470m2, hvorved der blev registreret fund af 4 N-S orienterede huse fra germansk jernalder, 2 Ø-V orienterede huse fra yngre germansk jernalder eller tidlig vikingetid, 1 N-S orienteret hus fra tidlig middelalder. Herud over fandtes 1 jordfæstegrav uden fund, 1 urnegrav, samt en brandgrav, der efterfølgende viste sig at være en våbengrav. Hertil kommer fund af mesolitiske bopladsspor, 5 jernudvindingsovne, samt engvandingskanaler fra 1870’erne.
Keywords
Citation