HAM 4735 Nørremark - Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-04
Authors
Pernille Kruse
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Beretning over arkæologisk undersøgelse af ialt 2,78 hektar. Udgravningerne forløb over to etaper: 19. nov. 2007 til 30. april 2008 og igen 9. februar 2009 til 14. april 2009. Ved undersøgelsens etape I blev fem gårdsanlæg afdækket, hvoraf mindst tre må anses som samtidige. Der således tale om en lille landsby. Gårdsanlæggene består af hovedhus, økonomibygninger, fire-stolpeanlæg og hegn, der markerer gårdsanlæggenes størrelse. Gårdene er dateret til yngre romersk jernalder (3. - begyndelsen af 4. århundrede e.Kr.) Derudover blev der fundet 38 jernudvindingsovne, der har samme datering som landsbyen. Ved undersøgelsens etape II blev der afdækket fire samtidige huse samt fire-stolpeanlæg, "Diemen"/"Rutenberge" og hegnsforløb. De tre gårdsanlæg er dateret til 5. til begyndelsen af 5. århundrede e.Kr. Derudover fremkom gruber med keramik, der viser, at der var aktivitet på stedet i tidlig førromersk jernalder, Per. I, (ca. 500-300 f.Kr.).
Keywords
Citation