Beretning fra prøvegravning i marksystem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-03-24
Authors
Viggo Nielsen
Mikael Holdgaard Nielsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Viggo Nielsen og Niels Chr. Clemmensen har ved gennemgang af Lidar Scanninger af Ræveskoven iagttaget et større og velbevaret agersystem fra yngre bronzealder eller ældre jernalder. I 2013 blev der gravet to snit i agerforekomsten for at fremskaffe materiale til datering. Herved fandtes en kogegrube, der er ams-dateret til ældre bronzealder; dens relative stratigrafi i forhold til agersystemet er dog ikke helt klar. Til gengæld fandtes en brandpletgrav i nærheden af højen loknr. 3; graven skar dyrkningslaget og må derfor være yngre end dette. Trækul fra graven er ams-dateret til midten af førromersk jernalder, og agersystemet - eller dele af dette - kan derfor anses for opgivet på dette tidspunkt.
Keywords
Citation