Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Give kirkegård 2016

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04-21
Authors
Hans Mikkelsen
Henriette Rensbro
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Inde i kirkerummet er det en prøveundersøgelse. Østfundamentet til vesttårnet fra 1700-tallet (nu vestforlængelse af skib) blev stedfæstet. I den forbindelse skal det genovervejes (af ingeniør) om der skal nedgraves midlertidig fundament eller om et pladefundament af køreplader er bedre. Det kunne konstateres, at gravearbejde og formodes at det kommende nedbrydningsarbejde (tårnbuen) støver så meget, at kalkmalerierne i koret skal afdækkes efter nærmere retningslinjer fra Nationalmuseet. Og det blev bestemt, at der under bænkerækkerne ved optagning af nuværende gulvlag og afgravning af få cm ned til 11 cm under nuværende og kommende gulvoverflade (i midtergang) ikke skal være arkæologisk overvågning (se detaljer i afsnit om aftaler). På kirkegården blev afgravet til den nye tilbygning vest for våbenhuset (på kirkens nordside). 60 cm under kommende sokkelkant blev fyldet overvejende af mørk sand og yderligere 30 cm nede var næsten rent gult sand. Muligvis råjord. Der sås kun en grav med skelet 110 cm under kommende sokkeloverkant. I øvrigt ingen løse knogler og kun svage spor af mulige grave på stedet.
Keywords
Citation