VSM G084 Prøvegravingsrapport/Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-16
Authors
M. Mikkelsen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
I den nordlige del blev der undersøgt et større og et mindre treskibet langhus, sandsynligvis fra slutningen af ældre bronzealder eller yngre bronzealder (sb. 212-213). Derudover blev der i områdets sydlige del undersøgt en forsænkning, som måske kan knyttes til et toskibet hus fra senneolitikum-ældre bronzealder, med klokkebæ-gerkeramik i forsænkningen (sb. 194). På en mindre højning i dalsæningen blev der undersøgt et lille treskibet hus, der på grund af udformningen tolkes at høre til senneolitkum-ældre bronzealder (sb. 210). På en tilsvarende højning blev der fundet to brandgrave, sandsynligvis fra ældre jernalder (sb. 192). Flere steder på arealet blev registreret anlægsspor, i form af stolpehuller og gruber mm (sb. 191, 203-204, 211, 214-215). De fleste skal sandsynligvis dateres til bronzealderen, om end større sikkerhed herfor ikke kan opnås. Der var ikke midler til at undersøge disse områder nærmere – de centrale områder blev friholdt fra skovrejsning.
Keywords
Citation