HEM 3976 Hammerum Sydøst Beretning

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-08-27
Authors
Martin Winther Olesen
Hans Rostholm
H. Rostholm
Astrid Skou Hansen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Beretning om forundersøgelser i årene 2003, 2004 og 2007 foretaget af Herning Museum. Herved afgravedes i alt ca. 9224m2, men på grund af kraftig anlæggelsesaktivitet fremkom der efter 2003 ikke særlige yderligere fund. Der er derfor kun registreret 4 gruber og en kogegrube, der er dateret til tidlig førromersk jernalder ud fra fund af skårlag.
Keywords
Citation