Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.21994/loar1489
Title: Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Aggersborg Kirke 1976
Authors: Else Roesdahl
Issue Date: 1-Jan-1977
Description: På bakken, hvor kirken nu står, blev jorden oprindeligt dyrket med ard vest for og op mod en skelgrøft, der løber på tværs af kirkeskibet. Hele området er derefter dækket af et sandflugtslag, der når op til en halv meters tykkelse, men skelgrøften eller - linien må være holdt ved lige. Øst for denne er begravelser fra den senere halvdel af 1000-årene i henhold til C14 dateringer. Flere af gravene, der også forefindes i koret, er beskadiget ved anlæggelsen af et kraftigt stenfundament, der i plan og udstrækning svarer omtrentlig til den nuværende kirke, men har en lille afvigelse mod syd-øst i forhold til denne. En kirkebygning synes aldrig opført på det første fundament, i det mindste er der ingen spor efter byggelag eller gulvlag i forbibdelse med dette. Stenfundamentet er på oversiden dækket med mindre sten. Det må være fra omkring 1100. Derefter planeredes hele området - med rent undergrundsler vest for skellinien - o den nuværende stenkirke blev anlagt, til en begyndelse blot med koret (og evt. en apside) omkring midten af 1100-årene. til dette (det nuværende) kor opførtes som skib en midlertidig træbygning i svag konstruktion og uden spor efter gulvlag. Træbygningen afløstes i 1200-årene af det nuværende skib, hvor der i gulvlaget er fremkommet 40 mønter, hvoraf de syv ældste er fra Valdemar II's tid.
URI: http://dx.doi.org/10.21994/loar1489
https://loar.kb.dk/handle/1902/1662
Appears in Collections:Beretningsarkiv for Arkæologiske Undersøgelser

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nat1here_20140602154444.pdf
  Restricted Access
100.35 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
recordxml_item_146.xml11.51 kBXMLView/Open


Items in LOAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools